Menu Zamknij

Automatyczne systemy gęstego składowania PROMAG

System gęstego składowania

Jeżeli szukają Państwo rozwiązań, które podnoszą wydajność pracy, zwiększają wykorzystanie powierzchni magazynowej, poprawiają bezpieczeństwo i obniżają koszty procesów magazynowych, zapraszamy do zapoznania się z nowatorskimi rozwiązaniami firmy PROMAG.

Nowoczesny system magazynowy AutoMag Shuttle

Inżynierowie i menedżerowie zarządzający magazynami cały czas poszukują rozwiązań, które spowodują przyspieszenie pracy oraz zredukują koszty związane z operacjami magazynowymi. Jak powszechnie wiadomo jednym ze sposobów jest automatyzacja pozwalająca osiągnąć wyniki, które są znacznie lepsze w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Od kilku lat w Polsce dostępny jest system gęstego składowania z wózkiem wahadłowym AutoMag Shuttle, oferowany przez firmę PROMAG S.A. System ten charakteryzuje się tym, że załadunek, rozładunek oraz przemieszczenia palety z towarami lub materiałami odbywa się automatycznie, przy użyciu wózka wahadłowego. Automatyczny wózek wahadłowy przemieszcza się oczywiście w specjalnie skonstruowanych kanałach wjezdnych. Takie rozwiązanie to nowoczesny i skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa pracy, ograniczenia liczby pomyłek oraz wzrost wydajności.

W tym miejscu należy podkreślić, że system z firmy PROMAG został wybrany jako produkt roku w kategorii Wyposażenie hal magazynowych czasopisma branżowego „Inżynieria & Utrzymanie Ruchu”

Dodatkowo w konkursie system gęstego składowania otrzymał największą liczbę głosów czytelników i ocen jurorów co dodatkowo podnosi wartość wyróżnienia.

Automatyczny magazyn przyszłości – innowacyjne systemy od firmy PROMAG ?

  • Wysoka wydajność procesów magazynowych – jest kluczowym plusem automatycznych magazynów. W porównaniu do klasycznych organizacji pracy, maszyny mogą pracować przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Praca następuje nieprzerwanie. Ponadto maszyny bardzo rzadko się mylą, w przeciwieństwie do ludzi.
  • Maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej – układnice, które pracują w magazynach automatycznych, pozwalają na znacznie wyższe układanie towarów i materiałów. W porównaniu do standardowych rozwiązań, układnice automatyczne mogą układać towary nawet na wysokość ok. 30 mb (żaden wózek widłowy nie jest w stanie sięgać tak wysoko).
  • Znaczne obniżenie kosztów operacyjnych – z racji faktu, iż w magazynie automatycznym praca ludzi zmniejszona jest do koniecznego minimum, nie muszą Państwo zaturniać brygady magazynierów. Dzięki temu pierwszą oszczędnością są wypłaty i związane z nimi wydatki (ZUS, podatki, itp.). Kolejne oszczędności związane są z ewentualnymi wypadkami, które pojawiają się w magazynach dość często. Nie muszą się Państwo przejmować odszkodowaniami, BHP, szkoleniami dla pracowników, itp. Bardziej przyziemnie oszczędności mogą płynąć również choćby z ogrzewania hal magazynowych. W naszym klimacie, przez ok. 5 miesięcy w roku konieczne jest dogrzewanie powierzchni magazynowych, w których pracują ludzie. Maszynom nie będzie zimno, więc ogrzewanie można zredukować do koniecznego minimum.
  • Szybkość operacji magazynowych – magazyn bezobsługowy pracować znacznie szybiej niż ludzie. Procesy magazynowe ulegną więc w przypadku automatyzacji magazynu znacznemu przespieszeniu. Warto zauważyć również, że palety są przemieszczane na wózkach bardzo cicho. Prędkość jazdy wózków wahadłowych to ok. 1 m/s.

Jaka jest rola magazyniera w magazynie automatycznym ?

Rola magazyniera w magazynie bezobsługowym jest bardzo mała i sprowadza się zaledwie do kilku operacji, które nie zajmują dużej ilości czasu. Magazyn przy użyciu wózka widłowego musi umieści jednostkę paletową na początku kanały, skąd zostaje ona pobana przez automatyczny wózek magazynowy. Pracownicy mogą być również potrzebni w momencie konieczności przełożenia wózka wahadłowego pomiędzy rożnymi kanałami. Magazynierzy i standardowe wózki widłowe mogą być również potrzebne w momencie pobierania palet, które są dostarczane z głębi magazynu podczas rozładunku. Jak pokazuje praktyka na tym kończy się rola magazynierów w przypadku nowoczesnych magazynów automatycznych.

W jakich branżach znajdą zastosowanie nowoczesne automatyczne magazyny

  • Przemysł spożywczy, w szczególności firmy, w których konieczne jest stosowanie systemu FIFO.
  • Chłodnie i mroźnie, gdzie optymalizacja powierzchni magazynowej jest kluczowym czynnikiem. Im mniejsza chłodnia/mroźnia, tym mniejsze wydatki związane z chłodzeniem, ale tym bardziej kłopotliwe magazynowe większej ilości towarów i materiałów.
  • Magazyny szybko rotujące.
  • Magazyny posiadające w swoim asortymencie asortyment o małym zróżnicowaniu.