Menu Zamknij

Zrobotyzowane wózki podnośnikowe

zrobotyzowane wózki podnośnikowe

Choć zrobotyzowane wózki podnośnikowe to wciąż niewielki wycinek rynku, oczekiwania wobec nich rosną. Ponieważ firmy starają się przyspieszyć procesy i zwiększyć wydajność jednocześnie zmniejszając trudności związane ze znalezieniem wystarczającej liczby wykwalifikowanych operatorów.

Wraz z pandemią Covid-19, która przyspieszyła e-handel wieloma rodzajami towarów, centra logistyczne i zakłady produkcyjne muszą transportować duże ilości palet oraz paczek. Rynek logistyczny rośnie w niespotykanym dotąd tempie. To niezwykle sprzyjające warunki do implementacji rozwiązań takich jak samojezdne wózki widłowe. I chociaż od zeszłego roku bezrobocie wzrosło, nadal wyzwaniem jest zapewnienie wystarczającej liczby pracowników, aby utrzymać płynny przepływ towarów do konsumentów.

Zautomatyzowane wózki podnośnikowe

Sprzedawcy twierdzą, że zwrot z inwestycji (ROI) w ciągu dwóch lat lub nawet krótszym jest możliwy w przypadku zautomatyzowanych wózków podnośnikowych, ale wiąże się to z pewnymi trudnościami. Podstawowym problemem może być brak wystarczającego know-how. Na początku warto bardzo dokładnie zidentyfikować zautomatyzowane lub półautomatyczne zastosowania, które mają największy sens. W dalszej kolejności należy zastanowić się jak wprowadzić zrobotyzowane wózki widłowe je do procesów magazynowych.

Według firm analitycznych zajmujących się rynkiem usług logistyki i magazynowania w 2019 roku sprzedano około 5000 rozwiązań zrobotyzowanych. W całym rynku nowych wózków, który rocznie wynosi w przybliżeniu około 1 mln sprzedanych sztuk rocznie, jest to zaledwie ok 0,5%. Jednak nieustanna presja na znalezienie większej efektywności kosztowej, jak również wyższy poziom bezpieczeństwa zautomatyzowanych wózków podnośnikowych, są kluczowymi czynnikami napędzającymi rozwój technologii automatycznie kierowanych pojazdów (AGV). W tym kontekście zrobotyzowane wózki podnośnikowe będą stawały się coraz powszechniejsze, a stopa zwrotu z inwestycji coraz lepsza.

Samojezdny wózek magazynowe

Biorąc pod uwagę ciągłe wyzwania jakie stoją przed branżą logistyczną dostawcy wózków podnośnikowych są zgodni co do tego, że pojazdy zautomatyzowane będą zyskiwać na popularności. W pierwszej kolejności optymalizacja w zakresie zwiększenia wydajności magazynu często koncentruje się na aspekcie jakim są automatyczne rozwiązania kompletacji zamówień, towary muszą być również przenoszone, układane lub przechowywane, tu pomocne są palety i regały magazynowe. Taka sytuacja stwarza możliwości automatyzacji również ruchów palet.

W opinii wielu ekspertów pandemia przyspieszy przyjęcie zautomatyzowanych wózków podnośnikowych, jak również wielu innych form automatyzacji transportu wewnętrznego. Kolejnym powodem są ciągłe trudności w znalezieniu wystarczającej liczby wykwalifikowanych operatorów oraz wysokie koszty rekrutacji i szkoleń. Kolejna sprawa to związany z rozwojem rynku ecommerce zwiększony poziom oczekiwań klientów w zakresie szybkiego i bezbłędnego procesu dostarczania zamówień. Te czynniki bezpośrednio kształtują rzeczywistość i wymagania jakim muszą sprostać dostawcy wózków.

Zrobotyzowany wózek podnośnikowy zastosowanie

Zautomatyzowane wózki podnośnikowe mogą być dobrym rozwiązaniem dla maksymalizacji wydajności powtarzalnych ruchów ładunków paletowych. To prosty sposób na szybkie transportowanie ładunków z punktu A do punktu B. Jak każda powtarzalna czynność również tu można myśleć o rozwiązaniu jakim jest robotyzacja transportu wewnętrznego.

Szybki rozwój technologii spowodował, że w ostatnich latach również w logistyce można zauważyć nowoczesne trendy. Typy zrobotyzowanych wózków podnośnikowych uległy zmianie tak że mogą one nie tylko wykonywać ruchy poziome lub krótkie podnoszenia, ale również podnosić i obsługiwać wyższe pozycje regałów. Ponieważ bariery techniczne nie stanowią już problemu zakres zastosowań takich wózków będzie zauważalnie wzrastał.

8.3

Funkcjonalność

7.2/10

Niezawodność

8.9/10

Bezpieczeństwo

9.5/10

Obsługa

7.7/10